Skip links

Ubezpieczenia OC – pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi związane z ubezpieczeniami po 1 kwietnia 2019 r.

Tak. Jeśli chcesz zarejestrować w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów praktykę fizjoterapeutyczną – pamiętaj, że musisz kupić polisę ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą! Jest to obowiązek wynikający z ustawy o działalności leczniczej. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów. Dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Musisz kupić polisę ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą! Jest to obowiązek wynikający z ustawy o działalności leczniczej. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów. Dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zdecydowanie tak! Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jeśli prowadzisz podmiot leczniczy bądź praktykę fizjoterapeutyczną – zrobi to za Ciebie Twój zakład ubezpieczeń – musisz jednak spełnić wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia. Ustawodawca w ustawie o działalności leczniczej wprowadził obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jedyna różnica jest taka, że podmiot leczniczy potrzebuje wyższych sum ubezpieczenia – minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, podczas gdy praktyka fizjoterapeutyczna minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów.

Dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jeśli masz odpowiednio dopasowaną polisę – zrobi to za Ciebie Twój ubezpieczyciel.

Choć nie masz takiego obowiązku, to zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC! Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jako pracownik etatowy ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody. Pracując na zlecenie – ponosisz odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody!

Poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów.

Nie! Co prawda spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale nie będziesz ubezpieczony od wszystkiego. Ustawodawca w ustawie o działalności leczniczej wprowadził obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Potrzebują go zarówno podmiot leczniczy (na sumę minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), jak i praktyka fizjoterapeutyczna (na sumę minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia). Będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną. Poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów.

Polisę obowiązkowego ubezpieczenia musisz kupić przed zarejestrowaniem praktyki fizjoterapeutycznej! W trakcie przechodzenia procesu rejestracji praktyki będziesz poproszony o deklarację, że ten obowiązek spełniłeś. Ta deklaracja będzie później weryfikowana. Brak ubezpieczenia będzie oznaczał wykreślenie z rejestru praktyk i utratę możliwości zarobkowania w ramach praktyki fizjoterapeutycznej.

OC to odpowiedzialność cywilna. Jeśli popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że jesteś winny wyrządzenia szkody, to będziesz zobowiązany ją naprawić. W zależności od wyroku sądu będziesz musiał naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie (np. koszt operacji, protez, ortez czy leków), często też zadośćuczynienie (za ból i cierpienie pacjenta), a nawet rentę (na opiekę i utrzymanie pacjenta, który np. utracił możliwość pracy). Dlatego warto spełnić obowiązek ubezpieczenia dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce. Jeśli masz odpowiednio dopasowany pakiet ubezpieczeń – szkodę naprawi za Ciebie Twój ubezpieczyciel.

Jeśli nie masz praktyki fizjoterapeutycznej ani podmiotu leczniczego, to jest to z pewnością polisa dobrowolnego ubezpieczenia OC. W momencie rejestracji podmiotu czy praktyki, będziesz musiał kupić ubezpieczenie obowiązkowe. Sprawdź, czy twój zakład ubezpieczeń oferuje możliwość rozwiązania aktualnej polisy dobrowolnej i przeniesienia części składki w poczet nowej polisy obowiązkowej.

Nie. Kupując polisę obowiązkową spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale pamiętaj, że nie będziesz ubezpieczony od wszystkiego! Będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych u osób trzecich. To znaczy, że Twoje zdrowie i życie oraz utracone przez Ciebie dochody nie są objęte polisą obowiązkową. Dlatego poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje możliwość ubezpieczenia się od utraty przychodów wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Tak, jeżeli chodzi o zakres. Kupując polisę obowiązkową spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale pamiętaj, że nie będziesz ubezpieczony od wszystkiego. Będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną.

Pamiętaj również, że Ustawodawca zróżnicował minimalne sumy ubezpieczenia – dla podmiotów leczniczych jest to minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), a dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Dlatego poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje możliwość ubezpieczenia się na wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, bo jako niezależny zawód medyczny ponosisz odpowiedzialność za życie i zdrowie swoich pacjentów!

Jeżeli fizjoterapeuta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zarazi pacjenta wirusem, będzie to wchodziło w zakres zastosowania polisy OC. Z zakresu ubezpieczenia nie są wyłączone szkody osobowe będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych związane z zakażeniem COVID-19, powstałe w czasie epidemii.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
X
Explore
Drag