Skip links

Ustawa o Zawodzie Fizjoterapeuty

W dniu 31 maja 2016 roku weszła w życie Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Ustawa została uchwalona przez Sejm RP w dniu 25 września 2015 roku, 1 października 2015 zaakceptowana przez Senat RP i następnie podpisana przez Prezydenta RP w dniu 26 października 2015.

Ten dokument jest ukoronowaniem wieloletniej walki polskich fizjoterapeutów o samorząd zawodowy i uznanie tej profesji jako medycznego zawodu zaufania publicznego. Z uchwaleniem ustawy, a następnie jej wejściem w życie środowisko fizjoterapeutów wiąże wiele nadziei  i oczekiwań.

Dzisiaj, można zdecydowanie stwierdzić, że samorząd fizjoterapeutów wspólnie zbudował solidne fundamenty do dalszego rozwoju. Trzeba jednak podkreślać, że wciąż jest to początek drogi, której celem jest zbudowanie silnego samorządu.

Ważne daty Samorządu Fizjoterapeutów

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (31.05.2016 r.)

Wybory regionalne delegatów na I KZF – (5.11.2016 r.)

I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (28.12-29.12.2016 r., Warszawa)

Wybory regionalne delegatów na II KZF – (23.05-20.06.2021 r.)

II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (27-28.05.2022 r., Warszawa)

Od dnia 27 stycznia 2017 roku pod adresem kif.info.pl działa oficjalna strona internetowa Krajowej Izby Fizjoterapeutów, która ma na celu publikowanie bieżących informacji, dotyczących środowiska zawodowego polskich fizjoterapeutów, uchwał KRF, obwieszczeń i zarządzeń. Integralną częścią strony jest uruchomiony w 100 dni od powstania KIF – Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów (kif.info.pl/rejestr/).

Data ostatniej aktualizacji treści ustawy: 31.05.2022 r.

This website uses cookies to improve your web experience.
X
Explore
Drag