Skip links

Akredytacje

Zarząd Stowarzyszenia FP podjął decyzję o akredytowaniu szkoleń podyplomowych dla fizjoterapeutów. Potwierdzeniem uzyskanej rekomendacji są hologramowe znaczki, przyklejane na certyfikacie ukończonego szkolenia.

Celem nadrzędnym tej decyzji jest dobro pacjentów, z którymi codziennie nasze koleżanki i koledzy pracują w szpitalach, przychodniach i gabinetach prywatnych. Dążymy do poprawy jakości szkoleń w Polsce oraz podniesienia ich rangi i jak najwyższego poziomu edukacyjnego. W tym celu utworzony został regulamin określający zasady akredytacji szkoleń, kursów oraz placówek edukacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem certyfikacji kursów i centrów edukacyjnych – Pobierz

Dla kursów krótszych niż 2 dni
200 zł
  • Komisja przyznaje akredytację na czas określony 5 lat.
  • Po wygaśnięciu okresu akredytacji wnioskodawca może ubiegać się o przedłużenie na zasadach ogólnych.
Dla kursów dłuższych niż 2 dni
500 zł
  • Komisja przyznaje akredytację na czas określony 5 lat.
  • Po wygaśnięciu okresu akredytacji wnioskodawca może ubiegać się o przedłużenie na zasadach ogólnych.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 (Oświadczenie) – Pobierz
Załącznik nr 2 (Osoba prowadząca szkolenie) – Pobierz
Załącznik nr 3 (Miejsce prowadzenia kursu) – Pobierz
Załącznik nr 4 (Zawartość merytoryczna kursu) – Pobierz

Opłatę akredytacyjną należy wpłacić na konto

Nr konta bankowego: 23 1020 1097 0000 7602 0193 8604

Z tytułem „Akredytacja + nazwa kursu/imię nazwisko prowadzącego”.

Zeskanowane dokumenty należy wysłać na adres mailowy

biuro@fizjoterapeuci.org


Aktualne listy przyznanych akredytacji:

Akredytacje Kursu

Taping Rehabilitacyjny (8/AK/2012)

Terapia w wodzie – kurs (1/AK/2016)

Paweł Adamkiewicz – (1/AP/2016)

Krakowskie Centrum Rehabilitacji – (1/AM/2016)

Diagnostyka i Terapia Ortopedyczna/Neurologiczna – (1/AK/2017)

Współczesna fizjoterapia w hemofiii z elementami technik fizjoterapeutycznych- (1/AK/2018)

Diagnostyka i Terapia w dysfunkcji kończyny dolnej i górnej- (2/AK/2018)

Kliniczna analiza i diagnostyka zaburzeń chodu – (3/AK/2018)

Terapia manualna kręgosłupa (1/AK/2019)

Mechaniczna przyrządowa regulacja powięzi w terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych w zaburzeniach czynnościowych narządu ruchu (2/AK/2019)

Akredytacje Prowadzącego

Rafał Słoniak – (10/AP/2012)

Tomasz Tittinger – (11/AP/2012)

Tomasz Maicki – (1/AP/2017)

This website uses cookies to improve your web experience.
X
Explore
Drag