Skip links

Z dniem 1 czerwca 2019r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Rozporządzenie doprecyzowuje kwestie ubezpieczenia zawodowego, jakie musi posiadać każdy fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą. W świetle nowych przepisów, czy wiesz jakiego ubezpieczenia potrzebujesz?

INTER posiada prawie 30 letnie doświadczenie w ubezpieczeniach zawodowych dla branży medycznej. We współpracy ze Stowarzyszeniem Fizjoterapia Polska stworzyliśmy dedykowane pakiety ubezpieczeniowe dla fizjoterapeutów zawierające kompleksową ochronę tego zawodu, wypełniającą obowiązujące przepisy prawa.

Inter - Ochrona Zawodu Fizjoterapeuty

Ubezpieczenie fizjoterapeutów – najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć!

Obowiązek ubezpieczeniowy obejmuje fizjoterapeutów, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Co oznacza w praktyce konieczność zakupu ubezpieczenia OC?

Przeczytajcie uważnie i podajcie dalej.

Ubezpieczenie OC, bo o nim mowa, musi wykupić każdy fizjoterapeuta posiadający podmiot leczniczy bądź praktykę fizjoterapeutyczną.

Konieczność wykupienie polisy OC obowiązkowej wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – to minimalne sumy ubezpieczenia dla podmiotów medycznych.

Dla praktyki fizjoterapeutycznej wynoszą one minimum 30 tys. euro na jedno i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wymagana prawem polisa odpowiedzialności cywilnej (OC) gwarantuje ubezpieczenie w zakresie szkód osobowych, które powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. Szkody innego typu np. w mieniu pacjentów czy osób postronnych przebywających na terenie placówki, czy też naruszenia praw pacjentów, nie są objęte taką ochroną. W tym zakresie ubezpieczyciel oferuje dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne, którego zakres i sumy gwarancyjne są ustalane indywidualnie z fizjoterapeutą.

Fizjoterapeuci pracujący na etacie lub umowie zlecenie nie mają obowiązku posiadania polisy OC. Należy jednak pamiętać, że fizjoterapeuta pracujący na etacie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie do wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń, a na zlecenie – nawet do pełnej wysokości szkody. W tych sytuacjach dobrze dobrane ubezpieczenie dobrowolne stanowić będzie odpowiedni parasol ochronny.

Fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą i posiadający ubezpieczenie OC jest ubezpieczony tylko w zakresie wyrządzenia szkód swoim pacjentom. W sytuacji gdy to on dozna uszczerbku na zdrowiu – wskutek wypadku lub choroby – nie otrzyma odszkodowania z takiego ubezpieczenia. Chcąc się zabezpieczyć, warto pomyśleć o innej polisie – ubezpieczeniu na życie lub ubezpieczeniu z tytułu utraty przychodu.

Przepisy Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i Ustawy o działalności leczniczej wytyczają granice prawne, w których należy się poruszać wykonując ten zawód. Otwierają one jednocześnie pole do rozważań nad kompleksowością i zakresem skutecznej ochrony ubezpieczeniowej.

This website uses cookies to improve your web experience.
X
Explore
Drag