Skip links

Ubezpieczenie OC fizjoterapeuty. Zakres, warunki, zalety

Większe uprawnienia zawodowe fizjoterapeuty oznaczają większą odpowiedzialność i nowe obowiązki. Fizjoterapeuci prowadzący podmioty bądź praktyki muszą posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. To dobry moment, aby przeanalizować jego zakres i zastanowić się, czy gwarantuje wystarczające bezpieczeństwo dla fizjoterapeuty i jego pacjentów.

Dla kogo?
Obowiązkiem ubezpieczeniowym objęci są fizjoterapeuci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą w formie podmiotu leczniczego bądź praktyki fizjoterapeutycznej. Ubezpieczenie OC różni się wysokością sumy ubezpieczenia, w zależności od tego, czy specjalista będzie działać jako podmiot leczniczy, czy jako praktyka fizjoterapeutyczna.

Zakres
.
Każde ubezpieczenie narzucone przez ustawodawcę (obowiązkowe OC) jest takie samo, jeżeli chodzi o zakres. Nie chroni od wszystkiego, ale zapewnia ochronę wymaganą przepisami. – W związku z opóźnieniem wejścia w życie przepisów regulujących ubezpieczenie obowiązkowe, fizjoterapeuci rejestrujący praktykę mogą wykupić ubezpieczenie OC dobrowolne. Krajowa Izba Fizjoterapeutów wydała w tym temacie stosowne oświadczenie. Ubezpieczenie to będzie mogło zostać przekształcone w obowiązkowe ubezpieczenie OC po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Finansów regulującego te kwestie – wyjaśnia Andrzej Twardowski – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych i OC w TU INTER Polska S.A.

Warunki
.
Podmioty lecznicze muszą być ubezpieczone na sumę minimum 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niższe sumy obowiązują dla praktyki fizjoterapeutycznej – jest to minimum 30 tys. euro na jedno i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zalety
.
Przede wszystkim ubezpieczenie OC to spełnienie obowiązku ustawowego. Poza tym polisa OC chroni majątek fizjoterapeuty w sytuacji, w której popełni błąd w sztuce, a sąd uzna, że musi naprawić szkodę. – Sąd może orzec wypłacenie odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Dzięki ubezpieczeniu OC koszty takie pokryje zakład ubezpieczeń, jednak do wysokości górnej granicy odpowiedzialności, czyli sumy gwarancyjnej – mówi Andrzej Twardowski.

Czy ubezpieczenie OC wystarcza aby bezpiecznie wykonywać pracę?
Chcąc bez obciążeń wykonywać swoją pracę fizjoterapeuci mogą rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową na wiele sposobów. Można zwiększyć sumę gwarancyjną, której minimum określają przepisy prawne. Można ubezpieczyć się od szkód wyrządzonych w mieniu pacjenta lub z tytułu naruszenia jego praw – tutaj przyda się ubezpieczenie OC dobrowolne. Wśród ubezpieczeń rekomendowanych fizjoterapeutom jest ubezpieczenie majątku firmy, ubezpieczenie ochrony prawnej, które zapewnia tzw. asystę prawną, czy też ubezpieczenie utraty dochodów wskutek nieszczęśliwego wypadku – wylicza Andrzej Twardowski.
Warunki takich ubezpieczeń dodatkowych określane są indywidualnie na podstawie formy zatrudnienia, stażu pracy, oczekiwanego zakresu ochrony. Zachęcamy do omówienia swoich oczekiwań z wyspecjalizowanym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który przedstawi zalety pakietu ubezpieczeń dedykowanego fizjoterapeutom.

Więcej na www.interpolska.pl

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
X
Explore
Drag