Skip links

Pełnomocnik Zarządu SFP do spraw studenckich

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska podjął jednogłośną decyzję o powołaniu Pani Weroniki Kruk do pełnienia funkcji Pełnomocnika Zarządu ds. Studenckich. Życzymy samych sukcesów związanych z pracą na rzecz studentów! Wierzymy, że nasza współpraca będzie owocna i przyczyni się do dalszego rozwoju fizjoterapii w środowisku studenckim.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla wspaniałego profesjonalisty – Pana Marcina Błaszcza za wieloletnią współpracę na tym stanowisku. Dziękujemy za godne reprezentowanie Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska! W trakcie wspólnej działalności dał się Pan poznać jako osoba niezwykle zaangażowana i wspaniały profesjonalista.

This website uses cookies to improve your web experience.
X
Explore
Drag