Skip links

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. od 25 lat specjalizuje się w ubezpieczeniach dedykowanych branży medycznej. Szczególną troską otaczamy fizjoterapeutów, których specyficzne potrzeby ubezpieczeniowe dały podstawę dedykowanemu pakietowi INTER Fizjoterapeuci. Od wielu lat chronimy ten zawód, wspierając starania środowiska o powołanie Samorządu Fizjoterapeutów oraz uregulowanie zawodu. Gratulujemy Wam determinacji i zwycięstwa w walce o należnie miejsce zawodu fizjoterapeuty w branży medycznej.

Spółka INTER jest częścią niemieckiej Grupy Ubezpieczeniowej INTER, która od 1926 roku kieruje swoją ofertę na rynek medyczny. Doświadczenia naszego akcjonariusza wielokrotnie pomagały nam doskonalić ofertę oraz budować zaufanie naszych Klientów.

Dziś nasze kompleksowe pakiety ubezpieczeń INTER dla Medycyny obejmują ubezpieczenie OC zawodowe, ochronę prawną, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie ryzyka przypadkowego zarażenia wirusami HIV/WZW, specjalistyczne grupowe ubezpieczenie na życie, czy też świadczenie dzienne podczas choroby dla osób pracujących na kontrakcie.

Z myślą o naszych Klientach i ich Rodzinach, aktywnie rozwijamy ofertę ubezpieczeń w życiu prywatnym. Na uwagę zasługuje nowoczesne ubezpieczenie domów i mieszkań oraz ubezpieczenie turystyczne. To ostatnie dostępne jest w wariancie rocznym (INTER Tour 365), stworzonym specjalnie dla branży medycznej. Zapewnia ono ochronę podczas wszystkich wyjazdów zagranicznych odbywanych w czasie trwania ubezpieczenia, bez konieczności zgłaszania ich do ubezpieczyciela.

INTER oferuje również najwyższej klasy ubezpieczenie zdrowotne INTER Vision, które zapewnia realną i kompleksową pomoc medyczną dla naszych ubezpieczonych, w najwyższej klasy prywatnych placówkach medycznych. Szeroka paleta badań diagnostycznych i laboratoryjnych oraz konsultacje wszystkich specjalistów dostępne są już od podstawowego wariantu ubezpieczenia, zaś już od pakietu SILVER w zakresie znajduje się również opieka dentystyczna.

Pełna oferta ubezpieczeń INTER na www.interpolska.pl

This website uses cookies to improve your web experience.
X
Explore
Drag