Skip links
[ultimate_heading main_heading=”Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska dla Pacjentów”][/ultimate_heading][vc_empty_space]

Historia współpracy Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska z organizacjami Pacjentów  rozpoczęła się w 2012 roku podczas konferencji organizowanej w Konstancinie w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji, w której udział wzięło kilkanaście stowarzyszeń i fundacji zrzeszających osoby niepełnosprawne i ich rodziny. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, ZUS, PEFRON i innych instytucji. Od tego czasu upłynęło osiem lat wypełnionych różnymi działaniami ukierunkowanymi na podnoszenie poziomu fizjoterapii w Polsce, promocji zawodu fizjoterapeuty w społeczeństwie, badanie potrzeb chorych osób oraz wspierania organizacji Pacjentów (działania na rzecz Pacjentów 2012-2020). Nasze działanie nie byłyby możliwe bez wsparcia wolontariuszy – fizjoterapeutów i studentów. Dziękujemy Wam za wsparcie! Spójrzcie, ile udało nam się razem zrobić!

[vc_empty_space height=”50px”]

Działania na rzecz Pacjentów 2012-2021 r.

[vc_empty_space]

2021 r.

[vc_empty_space]

05 -11.2021 r. Cykl specjalistycznych szkoleń „Fizjoterapia w SMA”. Patronat SFP.

29.04.2021 r. Kampania edukacyjna „Aktywny kręgosłup”. Patronat merytoryczny SFP.

[vc_empty_space height=”50px”]

2020 r.

[vc_empty_space]

12.2020 r. Kampania #MłodziPoUdarze organizowana przez Stowarzyszenie Udarowcy. SFP – patronat.

2.12. 2020 r. Nagroda „Człowiek Wiedzy i Doświadczenia 2020” Koalicji Liderzy Pro Bono dla dr Agnieszki Stępień, Prezesa Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Organizacja zgłaszająca kandydata – Fundacja Oswoić Miopatie.

14.11.2020 r. Konferencja online „DMD Bądźmy razem” dla rodzin z dystrofią mięśniową Duchenne’a i Beckera. Patient Project Muscular Dystrophy, Gdański Uniwersytet Medyczny.  SFP – wykład „Fizjoterapia w warunkach domowych”, warsztaty dla rodziców i dzieci z dystrofią.

10.2020 r. – akcja Fundacji BLADE KING powołanej przez Madame Justine Sp. z o.o. Wydanie Małego Informatora Rehabilitacyjnego dla Pacjentów leczonych onkologicznie w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Szkolenia dla fizjoterapeutów. SFP – patronat.

10.09.2020 r.  Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów „Niepełnosprawni wśród niepełnosprawnych – sytuacja chorych na dystrofię mięśniową Duchenne`a i ich rodzin. Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenne`a”. SFP – wykład „Dystrofia mięśniowa Duchenne’a – sugerowane zmiany w systemie rehabilitacji”.

29.08.2020 r. VIII Konferencja Fundacji SMA. SFP – wykład „Czy istnieje zależność między skoliozą i ruchami w stawach biodrowych u osób z SMA?”.

06.2020 r. Health Challenges Congress Online (HCC), 14 maja – 14 lipca 2020 r. SFP – udział w sesji Po pierwsze profilaktyka.

05 – 06. 2020 r. Cykl 6 webinarów dla Stowarzyszenia Lwie Serca, Fundacji Oswoić Miopatię, Fundacji SMA,  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z AHC.

[vc_empty_space height=”50px”]

2019 r.

[vc_empty_space]

16.11.2019 r. Konferencja Medyczne Komplety, Warszawa. Poradnik Zdrowia. SFP – wykład „Wpływ asymetrii ułożeniowej w okresie niemowlęcym na dalszy rozwój dziecka”.

21.09.2019 r. II Konferencja Fundacji Oswoić Miopatie, Izabelin. SFP – wykład „ Miopatie -fizjoterapia a zaburzenia codziennego funkcjonowania”, warsztaty dla chorych.

8.09.2019 r. – Obchody Światowego Dnia Fizjoterapii ,badanie ponad 100 zawodników w klubie piłkarskim w Ełku, funkcjonującym przy parafii.

5-7.07.2019 r. VII Konferencja Fundacji SMA. SFP – wykład „Fizjoterapia po wprowadzeniu farmakologicznego leczenia SMA”, warsztaty dla chorych.

26-27.04.2019 r. Konferencja Fundacji Salemander. SFP – wykład „Postępowanie fizjoterapeutyczne w dystrofii Duchenne’a” i warsztaty, Wrocław.

25.01.2019 r. Warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, Pęchery k/Piaseczna, Oddział Mazowiecki SFP.

[vc_empty_space height=”50px”]

2018 r.

[vc_empty_space]

2018 r. – 5 warsztatów „Fizjoterapia dedykowana pacjentom z SMA”. Biogen i SFP. W warsztatach uczestniczyło ponad 100 fizjoterapeutów z całej Polski.

11.11.2018 r. Konferencja Fundacji Parents Project Muscular Dystrophy, Sobieszów.  SFP – wykład „Standardy rehabilitacji w DMD” oraz warsztaty dla pacjentów.

27.10.2018 r. Konferencja Lokalnych Liderów spastyczności organizowana przez Fundacje Udar Mózgu, Samodzielni i Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

22.09.2018 r. I Konferencja Fundacji Oswoić Miopatie, AWF Warszawa. SFP – wykład  „Standardy rehabilitacji w miopatii”, warsztaty dla chorych.

23-25.08.2018 r. VI Konferencja Fundacji SMA. SFP – Wykład „Standardy opieki fizjoterapeutycznej w SMA” oraz warsztaty dla dorosłych pacjentów z SMA.

2 3.06.2018 r. Klub Nieduzi – zjazd rodzin, Ślesin. SFP – wykład i warsztaty dla członków Klubu.

27.04.2018 r. Konferencja Fundacji Salemander, Wrocław. SFP – Wykład „Ćwiczymy nie tylko żuchwę”, warsztaty dla rodzin chłopców z DMD.

[vc_empty_space height=”50px”]

2017 r.

[vc_empty_space]

20.11.2017 r. Konferencja naukowa w Sejmie „Polska szkoła kompleksowej rehabilitacji” , Warszawa. SFP – udział w debacie.

26-27.10.2017 r. Konferencja Fundacji Salemander. Ocena fizjoterapeutyczna w DMD. Szkolenie dla fizjoterapeutów i badanie chłopców chorych na DMD.

21.10.2017 r. Konferencja „Dystrofia Mięśniowa Duchenne’a”, Klinika Neurologii WUM i Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych, Warszawa. SFP Wykład „Fizjoterapia oddechowa w DMD”.

30.09.2017 r. Warsztaty dla chorych na SMA z zaburzeniami połykania.

7.09.2017 r. Światowy Dzień fizjoterapii – bezpłatne badania fizjoterapeutyczne, akcja prowadzona na terenie całego kraju

6.09.2017 r. Rozesłanie pisma do stowarzyszeń  pacjenckich z propozycją współpracy.

18 -19.08.2017 r. V Konferencja Fundacji SMA. SFP – wykład i warsztaty „Ocena fizjoterapeutyczna dzieci z SMA”.

28-29.04.2017 r. I Forum Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi, Poznań. SFP -wykład „Rdzeniowy zanik mięśni – współczesna fizjoterapia i dowody naukowe”.

21-22.04.2017 r. Konferencja Fundacji Salemander . SFP – wykład i warsztaty dla rodzin chłopców z DMD.

[vc_empty_space height=”50px”]

2016 r.

[vc_empty_space]

2016 r. – Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – SFP – dr Agnieszka Stępień – udział w pracach Zespołu Chorób Rzadkich.

9.09.2016 r. Konferencja „Fizjoterapia dla Zdrowia” dla pacjentów, Warszawa. SFP i Poradnik Zdrowia.  SFP – wykłady i warsztaty dla pacjentów z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, cukrzycą oraz dla seniorów.

IV Konferencja Fundacji SMA. SFP – wykład „Zaburzenia połykania w SMA” i warsztaty.

[vc_empty_space height=”50px”]

2015 r.

[vc_empty_space]

17.11.2015 r. Uczestnictwo w obchodach Światowego Dnia Wcześniaka.

13-15.11.2015 r. II Międzynarodowe Sympozjum „Możliwości wspomagania rozwoju osób z chorobami rzadkimi – dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a i inne dystrofie mięśniowe”. Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Sobieszów. SFP – wykład „ Rehabilitacja w Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a”.

III Konferencja Fundacji SMA – warsztaty „Ocena funkcji stawów biodrowych”.

[vc_empty_space height=”50px”]

2014 r.

[vc_empty_space]

22.11.2014 r. Konferencja Rehabilitacja w Chorobie Parkinsona, Łódź. SFP – wykład ” Ukierunkowane na cel leczenie rehabilitacyjne choroby Parkinsona: przemieszczanie się i mobilność”.

30-31.08.2014 r. II Konferencja Fundacji SMA, Warszawa. SFP – wykład „Mimika, artykulacja i połykanie w przebiegu SMA” oraz warsztaty dla pacjentów.

05.2014 r. Spotkania przedstawicieli SFP z rodzinami zrzeszonymi w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z AHC.

[vc_empty_space height=”50px”]

2013 r.

[vc_empty_space]

15.06.2013 r. Konferencja Fundacji PROJAN, Warszawa. SFP –  wykład „Zasady postępowania z osobami z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego”.

25.05.2013 r. I Konferencja SMA, Sobienie Królewskie.  SFP – wykład „Znaczenie prawidłowych funkcji kręgosłupa u osób z rdzeniowym zanikiem mięśni”.

[vc_empty_space height=”50px”]

2012 r.

[vc_empty_space]

11.12.2012 r. Narodowy Plan Chorób Rzadkich, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa. SFP – wykład „Co utrudnia dostęp do fizjoterapii i jak ten stan rzeczy poprawić”.

10.09. 2012 r. Debata tematyczna poświęcona tworzeniu i doskonaleniu standardów i rekomendacji dotyczących diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, opieki socjalnej i innych w postępowaniu z chorobami rzadkimi., Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa. SFP – wykład „Fizjoterapia pomocna w diagnostyce”.

7.09.2012 r. Konferencja „Fizjoterapia – lepsze życie” z udziałem organizacji Pacjentów oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i instytucji państwowych, Konstancin.

[vc_empty_space height=”50px”]
This website uses cookies to improve your web experience.
X
Explore
Drag