Skip links

Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

dr Agnieszka Stępień Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Jestem jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Od początku istnienia Stowarzyszenia pracowałam w Zarządzie SFP, teraz przypadł mi zaszczyt pełnienia funkcji Prezesa. W przeszłości ukończyłam studia w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Po studiach podnosiłam kwalifikacje zawodowe w ramach specjalizacji, studiów podyplomowych, uczestniczyłam w wielu kursach podyplomowych, uzyskałam tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. Obecnie pracuję jako fizjoterapeuta oraz wykładowca. Zawodowo specjalizuję się w fizjoterapii w pediatrii i neurologii. Jestem zaangażowana w badania naukowe, głównie w dziedzinie fizjoterapii pediatrycznej oraz biomechaniki narządu ruchu.  Od wielu lat aktywnie biorę udział w kongresach międzynarodowych i krajowych. Moim celem w pracy na rzecz Stowarzyszenia będzie wpieranie zawodowe młodych fizjoterapeutów i studentów oraz współpraca ze organizacjami Pacjentów.

Filip Windak Wiceprezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Fizjoterapeuta z doświadczeniem w pracy z pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi, oraz ortopedycznymi. W pracy zawodowej posługuje się uznanymi metodami diagnostyczno-terapeutycznymi. Swoją wiedzę uzupełnia uczestnicząc w kursach podyplomowych, kongresach naukowych, a także warsztatach szkoleniowych. Stawia na pracę w zespole oraz terapię opartą na Evidence Based Medicine.

Od 2011 roku Prezes, a od 2015 Członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Od 2017 r v-ce prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Prywatnie – tata Dorotki.

Michał Kłosek Wiceprezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Magister, Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1997r.)

Certyfikowany terapeuta metod neurorozwojowych PNF, NDT-Bobath w stopniu zaawansowanym, manipulacji powięziowych wg Stecco. Ukończył cykl szkoleń terapii manualnej wg Kaltenborn-Evjenth, McKenzie oraz pięcioletnie szkolenie osteopatyczne w Sutherland Collage of Ostheophatic Medicine.

W sierpniu 2016 powołany przez Ministra Zdrowia do Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów. Delegat na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, gdzie został wybrany do składu Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Anna Boguniecka Członek Zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Jestem magistrem fizjoterapii  z doświadczeniem w pracy z małymi pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi oraz ortopedycznymi.  W swojej pracy wykorzystuję wiedzę i umiejętności  zdobyte podczas specjalistycznych  kursów oraz szkoleń. Uczestniczyłam w wielu konferencji naukowych z dziedziny fizjoterapii .

Od 2014 roku  działam w strukturach regionalnych początkowo jako członek zarządu  ,a w późniejszym okresie jako prezes  lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Delegat na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Arseniusz Burkiewicz Członek Zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, mgr fizjoterapii. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą na licznych szkoleniach podyplomowych,
konferencjach i warsztatach. Zawodowo specjalizuję się w fizjoterapii ortopedycznej. Od 2011 roku członek Zarządu Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Delegat na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

W pracy na rzecz Stowarzyszenia będę odpowiadał za akredytacje szkoleń podyplomowych oraz kontakty z NFZ.

Komisja Rewizyjna

Monika Wilczyńska-Szmit
Małgorzata Borkowska
Paweł Wójciak
Tadeusz Rey
Arkadiusz Ujma

Komitet naukowy

Zbigniew Wroński
Maciej Krawczyk
Marta Sidaway
Łukasz Skowron
Magdalena Maciejewska

Sąd koleżeński

Tomasz Marek
Marcin Kubala
Marek Walusiak

Członkowie zarządu poprzednich kadencji

Maciej Krawczyk

Członek Zarządu (2010-2017 r.)

Tomasz Marek

Członek Zarządu (2010-2017 r.)

Aleksander Lizak

Członek Zarządu (2010-2017 r.)

Jacek Koszela

Członek Zarządu (2010-2017 r.)

Agnieszka Stępień

Członek Zarządu (2010-2017 r.)

Ernest Wiśniewski

Członek Zarządu (2010-2017 r.)

Bartosz Sikorski

Członek Zarządu (2010-2014 r.)

Iwona Rogińska

Członek Zarządu (2014-2015 r.)

This website uses cookies to improve your web experience.
X
Explore
Drag