Skip links

Dołącz do wspólnej akcji “Polscy Fizjoterapeuci dla Ukrainy”

Nadeszły dni pełne przemocy i okrucieństwa. Wielu obywateli Ukrainy porzuciło swoje domy i ruszyło w nieznany świat. Niektórzy z nich stracili bliskich. Są przerażeni, zmęczeni, zdani na pomoc nieznanych im ludzi, potrzebują pomocy. Pomóżmy im, zadbajmy wspólnie o ich zdrowie. Dajmy im naszą wiedzę i umiejętności!

Zapraszamy do współpracy podmioty lecznicze, praktyki prywatne i fizjoterapeutów, którzy mogliby udzielić bezpłatnej porady w miejscu pracy.

Wiemy, że polscy fizjoterapeuci są dobrymi specjalistami i empatycznymi, życzliwymi ludźmi. Prosimy o Wasze wsparcie! Zaoferujmy pomoc w różnych częściach naszego kraju.


Jeśli chcesz dołączyć do wspólnej akcji „Polscy Fizjoterapeuci dla Ukrainy” zarejestruj się pod wskazanym linkiem: https://fizjodlaukrainy.webankieta.pl/

Lista placówek, które zadeklarowały bezpłatną pomoc dla obywateli Ukrainy (Stan na 13.03.2022r. godz. 10:00)

O zakresie i formie pomocy każdorazowo decyduje placówka, która zgłosiła się do programu bezpłatnej pomocy uchodźcom z Ukrainy. 

lista_10.03-1

Administratorem danych osób zgłaszających się do wspólnej akcji „Polscy Fizjoterapeuci dla Ukrainy” jest Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska (dalej jako: ,,SFP’’) z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 37 lok. U8, 02-679 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu zgromadzenia i opublikowania listy obejmującej podmioty lecznicze, praktyki prywatne i fizjoterapeutów, którzy mogliby udzielić bezpłatnej porady w miejscu pracy w ramach wsparcia oferowanego dla obywateli Ukrainy. Informujemy, że w ramach zgłoszenia się do akcji – uczestnik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, iż jego dane zawarte na listach mogą być przekazywane i kolejno rozpowszechniane przez patronów oraz innych uczestników akcji m.in. za pośrednictwem stron internetowych (odbiorcy danych). SPF nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji uzupełnianych przez członków akcji na podstawie formularza zgłoszenia. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych członków akcji dostępne są na stronie internetowej SPF.
This website uses cookies to improve your web experience.
X
Explore
Drag